Dataset

Drinkwaterwinlokaties waar gewasbeschermingsmiddelen zijn aangemerkt als (potentiële) probleemstof

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Updated 13/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Deze kaart geeft aan bij welke winningen gewasbeschermingsmiddelen als potentiële of actuele probleemstof zijn aangetroffen. De kaart is gebaseerd op informatie uit de gebiedsdossiers voor drinkwaterwinningen.

In een gebiedsdossier van een winning worden door de betrokken partijen (gemeente, provincie, drinkwaterbedrijf en waterbeheerder) huidige en toekomstige risico’s voor de waterkwaliteit geïnventariseerd. Deze risico’s kunnen zowel inhoudelijk als beleidsmatig van aard zijn. In de gebiedsdossiers worden ook mogelijke maatregelen geïdentificeerd waarover de partijen in een volgende fase afspraken maken. Ook geven de regiehouders vorm aan het proces van afspraken maken en bewaken zij de voortgang van de uitvoering van maatregelen zoals die zijn afgesproken.

Contactinformatie
Name: RIVM
Email: atlasnatuurlijkkapitaal@rivm.nl

Webservice

rivm_r75_pc_gewasbeschermingsmiddelendrinkwater

Webservice OGC:WMS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wms?

OGC:WMS

rivm_r75_pc_gewasbeschermingsmiddelendrinkwater

Webservice OGC:WFS Publiek domein

http://geodata.rivm.nl/geoserver/dank/wfs?

OGC:WFS