Dataset

Nitraat en ammoniak, inzet voor maatregel (historie)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Drenthe (Provincie)
Updated 13/09/2021
License Publiek domein
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Extra inzet voor nitraat(stikstof)maatregelen en ammoniakmaatregelen. Deze kaartlaag is de werkkaart uit het Plan van Aanpak Regionaal mest- en ammoniakbeleid, zoals door GS is vastgesteld, d.d. september 2000. Deze kaartlaag is samengesteld d.m.v een selectie op de vegetatiekaart (>5ha en clippen op zone 4,5 en 6) en een gebufferde droge zandkaart (Besluit zand- en lossgronden, Alterra 1998).

Contactinformatie
Name: Team Milieu, Bodem en Energie, Provincie Drenthe
Email: post@drenthe.nl
Website: https://www.provincie.drenthe.nl
Phonenumber: 0592-365555

Webservice

GBI.MILIEU_HIST_BOBES_PVANA_V

Webservice OGC:WMS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wms

Nitraat en ammoniak, inzet voor maatregel (historie)

GBI.MILIEU_HIST_BOBES_PVANA_V

Webservice OGC:WFS Publiek domein

https://geo.drenthe.nl/geoserver/wfs

Nitraat en ammoniak, inzet voor maatregel (historie)