Dataset

Omgevingsverordening- Ammoniakbuffergebied

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gelderland (Provincie)
Updated 05/09/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Soil
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Dit gebied omvat een zone van 250 meter rondom zeer gevoelige natuur in het Gelders natuurnetwerk waar de emissie van ammoniak niet mag toenemen bij uitbreiding van niet-grondgebonden veehouderij. Dit bestand is vastgesteld door Provinciale Staten op 1 maart 2017.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/Metadata/bitmap/POVE_Ammoniakbuffergebied.png
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

POVE_Ammoniakbuffergebied

OGC:WMS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wms?service=WMS&request=GetCapabilities

accessPoint

POVE_Ammoniakbuffergebied

OGC:WFS Publiek domein

https://geoserver.gelderland.nl/geoserver/ngr_verordening/wfs?service=WFS&request=GetCapabilities

accessPoint

Documentation

OmgevingsVerordening

HTML Publiek domein
Download: https://geodata.gelderland.nl/bestanden/geo-teksten/downloads/

accessPoint