Dataset

Personen indicatie zorg met verblijf; grondslag, zzp, kwartaal, 2009-2023

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/29/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal personen dat op peildatum een indicatie heeft voor zorg met verblijf (AWBZ/Wlz-gefinancierd). Deze zorg werd tot 2015 gefinancierd door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en vanaf 2015 door de Wet langdurige zorg (Wlz). In deze tabel zijn alleen de Wlz-indicaties opgenomen en partnerverblijf en de subsidieregeling Eerstelijnsverblijf zijn uitgesloten.

Bij de voorlopige kwartaalcijfers wordt gepubliceerd over personen die ooit ingeschreven hebben gestaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de nader voorlopige en definitieve cijfers wordt er gepubliceerd over personen die op peildatum staan ingeschreven in de BRP.

De cijfers worden uitgesplitst naar grondslag en zzp. In deze tabel wordt de afkorting zzp gebruikt voor zowel zorgzwaartepakket als zorgprofiel.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2023

Status van de cijfers: De kwartaalcijfers tot en met 2021 zijn definitief. De kwartaalcijfers over 2022 zijn nader voorlopig. De cijfers over 2023 zijn voorlopig. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 29 maart 2024: Tekstuele wijziging. De cijfers in deze tabel worden alleen nog bijgesteld, daarna wordt de tabel eind 2025 stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er worden geen nieuwe cijfers gepubliceerd over de periode na 2023 kwartaal 4. In het najaar 2024 worden de cijfers over 2022 definitief en de cijfers over 2023 nader voorlopig. In het najaar 2025 worden de cijfers over 2023 definitief. Daarna wordt de tabel met definitieve cijfers over 2009 t/m 2023 stopgezet. 28 maart 2024 is er een nieuwe tabel gepubliceerd over indicaties met kwartaalgegevens vanaf 2015: Personen met indicatie; grondslag, zzp, stand en in- en uitstroom, kwartaal (zie paragraaf 3).

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40020NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40020NED

Personen met indicatie ZMV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag zorg met verblijf, zorgzwaartepakket

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40020NED

Personen met indicatie ZMV AWBZ/Wlz gefinancierd op peildatum, indicatie grondslag zorg met verblijf, zorgzwaartepakket