Dataset

Kaderrichtlijn Water - Deelstroomgebieden Nederland

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Informatiehuis Water (Waterschap)
Updated 12/05/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Organisation and policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

KRW deelstroomgebieden (sub-units) Nederland. Nederland heeft voor de stroomgebiedbeheerplannen 2015-2021 geen sub-units aangewezen. Voor Nederland zijn voor de EU KRW rapportage de sub-units gelijk gesteld aan de stroomgebieddistricten. Stroomgebieddistrict: het gebied van land en zee, gevormd door een of meer aan elkaar grenzende stroomgebieden met de bijbehorende grond- en kustwateren, dat overeenkomstig de Kaderrichtlijn Water, artikel 3, lid 1, als de voornaamste eenheid voor stroomgebiedbeheer is omschreven. In Nederland kennen we het stroomgebieddistrict Rijn, Eems, Maas en Schelde. Bron: www.aquo.nl 02 juni 2014

Landing page: https://github.com/codefornl/INSPIRE

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://downloads.rijkswaterstaatdata.nl/metadata_diversen/img/krw_deelstroomgebieden_v.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

AM.WaterBodyForWFD

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://data.waterkwaliteitsportaal.nl/inspire/vs/AM?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

AM.RiverBasinDistrict

OGC:WMS CC-0 (1.0)

http://data.waterkwaliteitsportaal.nl/inspire/vs/AM?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

accessPoint

AM.WaterBodyForWFD

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://data.waterkwaliteitsportaal.nl/inspire/vs/AM?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

AM.RiverBasinDistrict

OGC:WFS CC-0 (1.0)

http://data.waterkwaliteitsportaal.nl/inspire/vs/AM?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

accessPoint

Atom feed Gebiedsbeheer, gebieden waar beperkingen gelden, gereguleerde gebieden en rapportage-eenheden

ATOM CC-0 (1.0)

http://data.waterkwaliteitsportaal.nl/inspire/ds/AM/nl.xml

accessPoint