Dataset

Materiaalstromen in Amsterdam

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente Amsterdam (Gemeente)
Updated 05/12/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Governance
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Deze dataset bestaat uit een tabel van het CBS over materiaalstromen in Amsterdam naar 25 goederengroepen en een reeks van jaren, 2015 tot en met 2019. Hieruit volgen nog twee tabellen met de Domestic Material Input per goederengroep en de Domestic Material Consumption per goederengroep. De gegevens achter het materiaalstromendiagram van de Monitor Circulaire Economie zijn ook onderdeel van deze dataset. Tot slot is er een tabel met cijfers over afval op basis van het Landelijk Meldpunt Afval, geaggregeerd op afvalsoort, verwerkingsmethode, en jaar. Lees de technische toelichting van de Monitor Circulaire Economie voor meer informatie.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

Materiaalstromen in Amsterdam naar 25 goederengroepen, 2015-2019

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Direct Material Input (DMI) per goederengroep, 2015-2019

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Direct Material Consumption (DMC) per goederengroep, 2015-2019

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Materiaalstromendiagram – achterliggende data

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Afval in Amsterdam per verwerkingsmethode, 2016-2019

CSV CC-BY (4.0)

unknown

Preview

Documentation

Scripts voor berekening dataset

HTML CC-BY (4.0)
Download: https://gitlab.com/os-amsterdam/monitor-circulaire-economie/

unknown