Dataset

Materiaalverbruik en betalingen aan onderaannemers in de bouw

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Building and remodeling
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Materiaalverbruik en betalingen aan onderaannemers in de bouwnijverheid. In deze publicatie worden resultaten gepresenteerd die o.a. ontleend zijn aan de productiestatistieken van de Bouwnijverheid. Productiestatistieken beschrijven de structuur van productie, opbrengsten, verbruik en kosten van groepen van bedrijven. De hier gepresenteerde gegevens kunnen geselecteerd worden naar bedrijfsactiviteit.

De hoofdactiviteiten in de Bouwnijverheid zijn:

  • Bouwrijp maken van terreinen,
  • Burgerlijke utiliteitsbouw; grond-, water- en wegenbouw,
  • Bouwinstallatie
  • Afwerken van gebouwen,
  • Verhuur van bouw- en sloopmachines met bedienend personeel.

Het CBS hanteert de SBI'93 (Standaardbedrijfsindeling (SBI 1993)) om
bedrijven (dus ook bouwbedrijven) conform hun activiteit in te delen en te coderen.

Gegevens beschikbaar van 1996 tot 1999 Frequentie: Stopgezet

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=60037

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/60037

Waarde van het materiaalverbruik en betalingen aan onderaannemers. Per bedrijfsactiviteit en naar grootteklasse.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/60037

Waarde van het materiaalverbruik en betalingen aan onderaannemers. Per bedrijfsactiviteit en naar grootteklasse.