Dataset

Kaderrichtlijn Water Stroomgebieddistricten Nederland (vlakken) (RWS)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
  • Organisation and policy
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Kaderrichtlijn Water stroomgebieddistricten Nederland (Maas, Schelde, Eems, Rijn) als vlakkenbestand. De stroomgebieddistricten worden gebruikt als rapportage eenheid voor de Kaderrichtlijn Water en voor de Richtlijn Overstromingsrisico.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/f7bb2351-9788-42ea-a58b-a5ee1842304e/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Service Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/MapServer

ArcGIS MapService

kaderrichtlijn_water

ArcGIS Map Preview Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kaderrichtlijn_water/FeatureServer

ArcGIS FeatureService

KRW_stroomgebieddistricten

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accessPoint

kaderrichtlijn_water:KRW_stroomgebieddistricten

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kaderrichtlijn_water/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accessPoint

Downloads