Dataset

Vaarweg - Walstroom

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 06/14/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Water
  • Spatial planning
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de provinciale walsstroomlocaties lang de provinciale vaarwegen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_VW_WALSTROOM&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_VW_WALSTROOM

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - Walstroom

ABS_VW_WALSTROOM

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vaarweg - Walstroom

Data schemes

ABS_VW_WALSTROOM feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Traject nvarchar type Vaarwegtraject
name Beheerobjectomschrijving nvarchar type Beheerobjectomschrijving - code
name Eigenaar nvarchar type Eigenaar
name Bovenliggend_object nvarchar type Bovenliggend object
name Kastnummer nvarchar type Kastnummer
name Aansluitingsnummer nvarchar type Aansluitnummer
name Locatie nvarchar type Locatie
name Bouwjaar int type Bouwjaar
name GISOBJID int type Code voor koppeling met onderhoudssysteem
name GPSX numeric type X-coordinaat
name GPSY numeric type Y-coordinaat
name UPDATE_COUNT int type Code voor koppeling met onderhoudssysteem
name BEHEERDER nvarchar type Beheerder
name OPMERKINGEN nvarchar type Opmerkingen
name WIJK nvarchar type Wijk
name ONDERHOUDSPLOEG nvarchar type Onderhoudsploeg
name Trajectdeel nvarchar type Trajectdeel - traject aangevuld een een letter

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Walstroom locaties, Walstroom locaties

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_tbv_infor/MapServer

accessPoint