Dataset

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse, 2005-2012

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Roads
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over het vervoerd gewicht door Nederlandse bedrijfsvoertuigen met een maximaal toegestaan gewicht (laadvermogen plus leeg gewicht) van meer dan 3,5 ton. De cijfers worden uitgesplitst naar afstand waarover de goederen zijn vervoerd. Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen beroeps- en eigen vervoer.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers: De gegevens tot en met 2010 zijn definitief en de cijfers over 2011 en 2012 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 mei 2015 Geen, deze tabel is stopgezet. Met ingang van 2013 is het steekproefdesign van de statistiek van het goederenwegvervoer ingrijpend gewijzigd. Daarnaast is in 2013 overgegaan op een vereenvoudigde vragenlijst. Hierdoor is een trendbreuk ontstaan in de tijdreeksen van het vervoerd gewicht.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger? Deze tabel wordt opgevolgd door Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=82466NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/82466NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse in het beroeps- en eigen vervoer

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/82466NED

Wegvervoer; vervoerd gewicht naar afstandsklasse in het beroeps- en eigen vervoer