Dataset

Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2016-2060

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar van 2016 tot en met 2060

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 18 december 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 29 januari 2016: In deze nieuwe tabel is de voorgaande prognose bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2016 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. Deze tabel wordt opgevolgd door Prognose huishoudens; leeftijd jongste thuiswonende kind, 2019-2060. Zie paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83231NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83231NED

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83231NED

Huishoudensprognose; Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, leeftijd referentiepersoon