Dataset

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2007-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007 Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 18 april 2007. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2007 tot 2050.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Wegens langere doorloop van werkzaamheden uit 2008 en tijdelijk verminderde capaciteit zullen de cijfers in deze tabel, niet zoals eerder hier gemeld in het 1e kwartaal van 2009 maar, in het 3e kwartaal van 2009 worden aangevuld.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37913ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37913ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37913ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind