Dataset

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2011-2060

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de prognose van particuliere huishoudens met thuiswonende kinderen in Nederland naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind en leeftijd van de referentiepersoon. De cijfers hebben betrekking op de situatie per 1 januari.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers.

Wijzigingen per 4 april 2011. De prognose is bijgesteld op basis van de meest recente inzichten, de prognoseperiode loopt nu van 2011 tot 2060.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In de eerste helft van 2013 komt de nieuwe huishoudensprognose uit.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80984ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80984ned

Huishoudens met kinderen Leeftijd referentiepersoon

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80984ned

Huishoudens met kinderen Leeftijd referentiepersoon