Dataset

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2000-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2000 - 2050 Gewijzigd op 29 juni 2007. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70239ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70239ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind,

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70239ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind,