Dataset

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2003-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind 2003 - 2050 Gewijzigd op 21 februari 2005. Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70892ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70892ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70892ned

Verwachte toekomstige ontwikkeling van de bevolking. Ouders naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind