Dataset

Huishoudens naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind, 2009-2050

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de prognose van het aantal personen naar leeftijd van het jongste thuiswonende kind.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2009 - 2050.

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn berekende prognosecijfers. De gegevens van deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 4 mei 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80148ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80148ned

Leeftijd jongste thuiswonend kind Leeftijd referentiepersoon en perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80148ned

Leeftijd jongste thuiswonend kind Leeftijd referentiepersoon en perioden