Dataset

Bedrijventerreinen topsectoren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De kaart geeft een overzicht van alle bedrijventerreinen in Zuid-Holland en is geometrisch gezien een copie van de kaart geo.ECONOMIE_BEDRIJVEN_TERREINEN, versie augustus 2013. Hieraan zijn de banen per topsector toegevoegd, zoals geleverd op 19-8-2013. De attributen bevatten RIN-nummers van de bedrijventerreinen en gegevens over het aantal banen per topsector.

Landing page: http://geo.zuid-holland.nl/geo-loket/html/atlas.html?atlas=bedrijventerreinen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen topsectoren

BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Bedrijventerreinen topsectoren

Data schemes

BEDRIJVEN_TERREINEN_TOPSECTOREN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name RINNUMMER int type
name NAAM nvarchar type
name GEMEENTE nvarchar type
name TERREINTYPE nvarchar type
name totaal_WP numeric type Totaal aantal werkplekken
name overig_WP numeric type Werkplekken niet topsector/cluster (= totaal_WP - totaal_clusters)
name totaal_clusters numeric type Werkplekken binnen alle clusters opgeteld
name aandeel_clusters_proc numeric type = totaal_clusters/totaal_WP
name Non_logistiek numeric type Alle niet logistieke banen (=totaal_WP - Logistiek)
name Logistiek numeric type
name Greenport numeric type
name Chemie numeric type
name Creatieve_ind numeric type
name Water numeric type
name Financien numeric type
name ICT numeric type
name Voeding numeric type
name Life_and_Health numeric type
name Intern_Recht numeric type
name DEG numeric type

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Percentage in clusters topsectoren

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint