Dataset

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen bedrijventerreinen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Panden (uit de BAG, peildatum 01-10-2019) die zich binnen bedrijventerreinen bevinden in de provincie Zuid-Holland. De contouren zijn groter dan 1 ha en van het jaar 2021.

Landing page: https://data.overheid.nl/dataset/basisregistratie-adressen-en-gebouwen--bag-#panel-4-downloadable-files

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=economie%3ABAG_PANDEN_BEDRIJVENTERREINEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

BAG_PANDEN_BEDRIJVENTERREINEN

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen bedrijventerreinen

BAG_PANDEN_BEDRIJVENTERREINEN

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/economie/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Basisregistratie Adressen en Gebouwen - panden binnen bedrijventerreinen

Data schemes

BAG_PANDEN_BEDRIJVENTERREINEN feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name identificatie nvarchar type BAG-identificatie
name voorkomenidentificatie int type
name bouwjaar int type Bouwjaar van het pand
name geconstateerd nvarchar type
name status nvarchar type status in BAG
name begingeldigheid nvarchar type Begin geldigheid registratie
name eindgeldigheid nvarchar type Eind geldigheid registratie
name documentdatum nvarchar type De datum waarop het brondocument is vastgesteld op basis waarvan een opname, mutatie of een verwijdering van gegevens ten aanzien van een object heeft plaatsgevonden.
name documentnummer nvarchar type Documentnummer in BAG
name tijdstipregistratie nvarchar type
name eindregistratie nvarchar type
name tijdstipregistratielv nvarchar type
name tijdstipeindregistratielv nvarchar type
name aantal_verblijfsobjecten smallint type Aantal verblijfsobjecten in het pand
name oppervlakte int type Totale oppervlakte van het pand
name oppervlakte_min int type Kleinste oppervlakte van verblijfsobject in het pand
name oppervlakte_max int type Grootste oppervlakte van verblijfsobject in het pand
name gebr_woonfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie in het pand
name gebr_bijeenkomstfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met bijeenkomstfunctie in het pand
name gebr_celfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met celfunctie in het pand
name gebr_gezondheidszorgfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met gezondheidszorgfunctie in het pand
name gebr_industriefunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met industriefunctie in het pand
name gebr_kantoorfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met kantoorfunctie in het pand
name gebr_logiesfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met logiesfunctie in het pand
name gebr_onderwijsfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met onderwijsfunctie in het pand
name gebr_sportfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met sportfunctie in het pand
name gebr_winkelfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met winkelfunctie in het pand
name gebr_overige_gebruiksfunctie smallint type Aantal verblijfsobjecten met overige gebruiksfunctie in het pand
name Meest_voorkomende_label nvarchar type Meest voorkomende energielabel in het pand
name Minst_zuinige_label nvarchar type Minst zuinige energielabel in het pand
name Meest_zuinige_label nvarchar type Meest zuinige energielabel in het pand

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Bedrijventerreinen - BAG panden naar bouwjaar, Bedrijventerreinen - BAG panden naar energielabel, Bedrijventerreinen - BAG panden status

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Economie/Economie/MapServer

accessPoint