Dataset

kitesurflocaties_deltawateren

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Rijkswaterstaat (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

De plaatsen van kitesurflocaties waar een TBB voor geldt.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

JPEG CC-0 (1.0)

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://maps.rijkswaterstaat.nl/dataregister-publicatie/srv/api/records/dd16723a-9535-4d86-9acc-e36343bb321f/attachments/small.jpg
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

kitesurflocaties_deltawateren

ArcGIS Map Service CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kitesurflocaties_deltawateren/MapServer

accesPoint

kitesurflocaties_deltawateren

ArcGIS Map Preview CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/arcgis/rest/services/GDR/kitesurflocaties_deltawateren/FeatureServer

accesPoint

kitesurflocaties_toegangsbeperkings_besluiten_deltawateren

OGC:WMS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kitesurflocaties_deltawateren/ows?service=WMS&request=getcapabilities&version=1.3.0

accesPoint

kitesurflocaties_deltawateren:kitesurflocaties_toegangsbeperkings_besluiten_deltawateren

OGC:WFS CC-0 (1.0)

https://geo.rijkswaterstaat.nl/services/ogc/gdr/kitesurflocaties_deltawateren/ows?service=WFS&request=getcapabilities&version=2.0.0

accesPoint

Downloads