Datasets

32 datasets

 • Inventarisatie van heikikker en levendbarende hagedis op de Kop van Schouwen in 2020

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Monitoring Broedvogels: boerenlandvogelmeetnet 2010 t/m 2021 Jaarlijkse telling van broedvogels in het landelijk gebied. Conform BMP methode van Sovon.

  Data owner: Provincie Zeeland (Provincie)
  Updated: 09/19/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De kaart geeft de faunavoorzieningen weer die door de provincie Noord-Brabant zijn gesubsidieerd uit de subsidieregeling 'Faunavoorzieningen gemeentewegen' binnen de subsidieregeling Natuur.

  Data owner: Noord-Brabant (Provincie)
  Updated: 09/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en i...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
 • Overzicht van de hekken langs wegen en vaarwegen en die worden beheerd door de provincie Zuid-Holland

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Transport
  • Nature and environment
 • Begrenzing van het onderzoeksgebied van otters in Alblasserwaard. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis va...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Verkeerslachtoffers van de otters tijdens de migratie tussen versnipperde natuurgebieden. Een kaart met locaties van waargenomen slachtoffers. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een loca...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Ecologische verbindingen tussen de habitat gebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Waarnemingen van de otters in de leefgebieden. Otters hebben geen vaste verblijfplaats maar trekken rond in hun leefgebied met verschillende natuurlijke rustplekken. Ze leggen daarbij in een nacht gro...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment
 • Dataset

  Habitat otters

  Leefgebieden van otters. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and environment

Filter your results