Dataset

Knelpunten faunavoorziening otters

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Knelpunten van de otters tijdens de migratie tussen versnipperde natuurgebieden. Een kaart met onderscheiden de potentiële leefgebieden en migratieroutes en een kaart met alle knelpunten, gecategoriseerd op basis van prioriteit. Van een verkeersknelpunt is sprake wanneer er op een locatie binnen of tussen actuele leefgebieden een redelijke kans is op verkeersslachtoffers (Kuiters & Lammertsma, 2014). Bij het beoordelen van de urgentie van een verkeersknelpunt is er gelet op het volgende:

  1. De geschiktheid van de watergang en oeverzone als migratieroute voor de otter.
  2. Het type weg (gemeentelijke-, provinciale- of rijksweg).
  3. De maximale snelheid op de betreffende weg (vanaf 60 km/u fataal).
  4. De aanwezigheid van een onderdoorgang en de omvang en het type ervan.
  5. De aanwezigheid van obstakels in de onderdoorgang. 6.De aanwezigheid van begeleidende rasters langs de weg. Met de kaart van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is gekeken in hoeverre de potentiële leefgebieden en migratieroutes overeenkomen met de ecologische verbinding die gerealiseerd zijn/worden.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Onbekende licentie

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3AFAUNAPASSAGE_OTTERS_KNELPUNTEN&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

FAUNAPASSAGE_OTTERS_KNELPUNTEN

OGC:WMS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Knelpunten faunavoorziening otters

FAUNAPASSAGE_OTTERS_KNELPUNTEN

OGC:WFS Onbekende licentie

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Knelpunten faunavoorziening otters

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Knelpunten faunavoorziening otters

HTML Onbekende licentie
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint