Dataset

Areaal beheer - Faunavoorzieningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Organisation and policy
  • Transport
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Faunavoorzieningen zijn aangelegde structuren die een verbinding maken tussen gebieden die door infrastructuur van elkaar gescheiden zijn. Door het aanleggen van faunavoorzieningen kunnen bijvoorbeeld aanrijdingen met wilde dieren worden voorkomen.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_GRN_FAUNAVOORZIENING&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_GRN_FAUNAVOORZIENING

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Faunavoorzieningen

ABS_GRN_FAUNAVOORZIENING

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Faunavoorzieningen

Data schemes

ABS_GRN_FAUNAVOORZIENING feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Traject nvarchar type Traject - weg of vaarweg
name Trajectdeel nvarchar type Trajectdeel - weg of vaarweg
name BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING nvarchar type Omschrijving beheerobject
name EIGENAAR nvarchar type Eigenaar
name BEHEERDER nvarchar type Beheerder
name ONDERHOUDSPLOEG nvarchar type Onderhoudsploeg
name WIJK nvarchar type Wijk
name OPMERKINGEN nvarchar type Opmerkingen

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Faunavoorzieningen

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_weg_groenbeheer/MapServer

accessPoint