Dataset

Faunavoorzieningen Den Haag

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Gemeente 's-Gravenhage (Gemeente)
Updated 12/12/2023 - 00:00
License CC-0 (1.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

  • Beschrijving: Aangelegde ecotunnels en looprichels e.d. waarlangs dieren zich kunnen verplaatsen tussen de groengebieden in Den Haag
  • Bron: beheersysteem gemeente Den Haag
  • Doel registratie: Beheer openbare ruimte
  • Beperkingen: Deze dataset is niet geschikt voor juridische of landmeetkundige doeleinden
  • Mogelijkheden: Deze dataset is geschikt voor het inzichtelijk maken van de locatie op de kaart
  • Viewer: https://arcg.is/1OvqP4
  • Coördinatenstelsel: RDnew

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

faunavoorzieningen.zip

ZIP CC-0 (1.0)

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad shapefiles

faunavoorzieningen.xlsx

XLSX CC-0 (1.0)

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad

faunavoorzieningen.json

JSON CC-0 (1.0)

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad

faunavoorzieningen.csv

CSV CC-0 (1.0)

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad

Preview

faunavoorzieningen.kml

KML CC-0 (1.0)

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden.

Documentation

faunavoorzieningen.html

HTML CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2df7e940-3de7-4115-9b30-375089e13e8d/resource/ca2ea64a-0b7d-4f11-96f5-e6971379a0a9/download/faunavoorzieningen.html

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad

faunavoorzieningen.gpkg

TXT CC-0 (1.0)
Download: https://ckan.dataplatform.nl/dataset/2df7e940-3de7-4115-9b30-375089e13e8d/resource/57397a46-a720-4e61-8364-0bcc6d768f27/download/faunavoorzieningen.gpkg

Faunavoorzieningen waarlangs dieren zich verplaatsen tussen de groengebieden in de stad