Dataset

Areaal beheer - Hekken

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 04/13/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Transport
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Overzicht van de hekken langs wegen en vaarwegen en die worden beheerd door de provincie Zuid-Holland

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=verkeer%3AABS_W_HEK&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

ABS_W_HEK

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Hekken

ABS_W_HEK

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/verkeer/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Areaal beheer - Hekken

Data schemes

ABS_W_HEK feature catalogus

JSON Publiek domein
name type description
name Traject TEXT type Weg- of vaarwegnummer
name Trajectdeel TEXT type Weg- of vaarwegnummer aangevuld met code)
name LENGTE DOUBLE type Lengte van het hek in meter
name Type_hek TEXT type Type hek
name BEHEEROBJECTOMSCHRIJVING TEXT type beheercode van de het hek

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Hekken - alle, Hekken - faunarasters

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Verkeer/Verkeer_weg_beheer/MapServer

accessPoint