Datasets

226 datasets

 • Binnen het natuurnetwerk in Overijssel liggen twee Nationale Parken: Weerribben-Wieden en De Sallandse Heuvelrug. Dit zijn natuurgebieden met (inter)nationaal zeldzame of unieke natuurkwaliteiten en i...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Organisation and policy
  • Spatial planning
 • Dataset

  Floragebieden

  Floragebieden in Overijssel. In Overijssel worden zeven floragebieden onderscheiden. Ten behoeve van GIS bewerkingen en presentaties is voor Overijssel het bestand floragebied ontwikkeld, dat bedoeld ...

  Data owner: Overijssel (Provincie)
  Updated: 08/29/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
 • De gebieden uit het A & W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische ...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • De gebieden uit het A & W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische w...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waa...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waa...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Gebiedsindeling zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten, aangepast aan situatie 2002.

  Data owner: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Updated: 08/03/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Provincie Utrecht opgedeeld in gebieden van circa 1 vierkante kilometer (0,75 – 1,25 km2). De kaarten biodiversiteit tonen het aantal aandachtsoorten, invasieve soorten, karteersoorten of Rode Lijst s...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 07/06/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
 • Dataset

  Oude boskern

  Oude boskernen zijnde actuele groeiplaats van autochtone bomen en struiken welke afstammelingen zijn Van de oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. De ...

  Data owner: Provincie Utrecht (Provincie)
  Updated: 05/05/2023 - 00:00
  Theme:
  • Nature and landscape management
  • Nature and environment
 • Waterplantenbedekking IJsselmeergebied. De waterplantenbedekking in het IJsselmeergebied wordt driejaarlijks gemonitord. Dat wil zeggen dat in een cyclus van drie jaar in elk deel van het gebied de wa...

  Data owner: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Updated: 03/11/2023 - 00:00
  Theme:
  • Water
  • Nature and landscape management

Filter your results