Dataset

Vegetatiemeetnet - Meetlocaties (PQ-nummers) vanaf 1960

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Provincie Zuid-Holland (Provincie)
Updated 07/18/2024 - 00:00
License Publiek domein
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Periodieke vegetatiemetingen over een tijdsbestek vanaf 1960. De metingen zijn per locatie uitgevoerd op een grid van 1km bij 1 km, waarin een schatting is gemaakt van het percentage oppervlakte per gewastype. De data wordt gebruikt in een vegetatiemeet viewer en dashboard. De data is afkomstig van ecologisch onderzoeks- en adviesbureau Van der Goes en Groot.

De data is samengevoegd op basis van meetpunt (PQ-nummer). Het aantal metingen door de jaren heen is per meetpunt verschillend. Dit is opgeslagen in het veld 'PQ-nummer herhalingen'.

Deze dataset bevat niet de meetresultaten, enkel de meetlocaties. De meetresultaten worden intern afgeschermd binnen provincie Zuid-Holland wegens informatie over beschermde plantensoorten.

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Visualisations

Gegenereerde grafische weergave

PNG Publiek domein

Dit is een grafische representatie van de dataset die via het NationaalGeoregister.nl aangeboden wordt.

Het is mogelijk dat deze grafische representatie geen weerspiegeling van de data is, maar dient als ondersteunende afbeelding. Indien de dataset via een OGC:WMS service aangeboden wordt, is het mogelijk om zelf een grafische weergave van de dataset te genereren.

Source: https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetMap&layers=landelijk_gebied%3AVEGETATIEMEETNET_METINGEN_PER_MEETPUNT&bbox=43662.62000000104%2C406692.0%2C130480.8759999983%2C483120.0&width=768&height=676&srs=EPSG%3A28992&maxFeatures=40000&format=image%2Fpng
Gegenereerde grafische weergave

Webservices

VEGETATIEMEETNET_METINGEN_PER_MEETPUNT

OGC:WMS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wms?service=WMS&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Vegetatiemeetnet - Meetlocaties (PQ-nummers) vanaf 1960

VEGETATIEMEETNET_METINGEN_PER_MEETPUNT

OGC:WFS Publiek domein

https://geodata.zuid-holland.nl/geoserver/landelijk_gebied/wfs?service=WFS&version=2.0.0&request=GetCapabilities

Vegetatiemeetnet - Meetlocaties (PQ-nummers) vanaf 1960

Documentation

ArcGIS Server Map service layers: Vegetatiemeetnet meetlocaties

HTML Publiek domein
Download: https://geoservices.zuid-holland.nl/arcgis/rest/services/Landelijk_gebied/Landelijk_gebied_algemeen/MapServer

accessPoint