Dataset

Veilige publieke taak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Updated 12/06/2021
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (4)
  • Relations
  • Metadata

Description

Enquêteresultaten uit 2010, 2012 en 2014 naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan. De volgende groepen zijn bevraagd en per groep is een dataset beschikbaar (vanwege verschillende vragen per groep):

  1. Medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk
  2. Politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen
  3. Secretarissen van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk (2012, 2014)
  4. Griffiers van gemeenten en provincies (2012, 2014)

Contactinformatie
Name: Afdeling Beleidsinformatie
Email: kennisbank@minbzk.nl

Download

Veilige publieke taak - Politieke ambtsdragers

Download CSV CC-0 (1.0)

Enquêteresultaten uit 2010, 2012 en 2014 onder politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan.

Veilige publieke taak - Medewerkers

Download CSV CC-0 (1.0)

Enquêteresultaten van tweejaarlijks onderzoek onder medewerkers van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan (vanaf 2010, sommige vragen zijn vanaf 2012 gesteld).

Veilige publieke taak - Secretarissen

Download CSV CC-0 (1.0)

secretarissen Enquêteresultaten van tweejaarlijks onderzoek onder secretarissen van 4 bestuurslagen (gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk) naar het beleid tegen agressie en geweld dat is gericht op medewerkers en bestuurders (vanaf 2012).

Veilige publieke taak - Griffiers

Download CSV CC-0 (1.0)

Enquêteresultaten van tweejaarlijks onderzoek onder griffiers van gemeenten en provincies naar het beleid tegen agressie en geweld dat is gericht op volksvertegenwoordigers (vanaf 2012).