Dataset

Search

1 dataset

  • Enquêteresultaten uit 2010, 2012 en 2014 naar de omvang en de aard van agressie en geweld dat men heeft ervaren en de gevolgen daarvan. De volgende groepen zijn bevraagd en per groep is een dataset be...

    Data owner: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
    Updated: 12/06/2021
    Theme: Organisation and policy

Filter your results