Dataset

Onderwijsuitgaven; publieke sector

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van de uitgaven van de Nederlandse overheid
aan regulier onderwijs. Zowel de onderwijsuitgaven van het Rijk als die
van de gemeenten en provincies worden aangegeven. De Rijksuitgaven aan
onderwijs zijn verdeeld in de uitgaven aan onderwijsinstellingen en de
uitgaven aan gemeenten, huishoudens (studenten en/of ouders) en bedrijven
en non-profit instellingen. De gepresenteerde cijfers zijn berekend
volgens door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling) gestandaardiseerde definities.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Status van de cijfers:
De uitkomsten van 1995 tot en met 2007 zijn definitief, de uitkomsten voor
2008 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 7 december 2009:
Er zijn gegevens over 2008 toegevoegd en bijstellingen voor 2007
doorgevoerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70902ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70902ned

Publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen en huishoudens Primair, secundair en tertiair onderwijs

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70902ned

Publieke uitgaven aan onderwijsinstellingen en huishoudens Primair, secundair en tertiair onderwijs