Dataset

Onderwijsuitgaven per einddiploma; gemiddelde route 1998-2015

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/14/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft een overzicht van uitgaven aan opleidingen die zijn gevolgd via de gemiddelde route naar een bepaald einddiploma. Dit is het hoogst behaalde diploma dat is behaald na het volgen van door de overheid bekostigd regulier onderwijs. Het gaat hierbij om uitgaven van overheden, huishoudens, bedrijven en non-profit instellingen aan onderwijsinstellingen en de zogenaamde apparaatskosten. Uitgaven die huishoudens doen buiten de onderwijsinstellingen om - zoals voor boeken en leermiddelen - blijven buiten beschouwing. In deze tabel tellen alleen opleidingen mee die zijn gevolgd binnen een doorlopende leerlijn naar een einddiploma. De gemiddelde route geeft de gemiddelde uitkomst van alle routes door het onderwijs die leerlingen hebben genomen voor het behalen van het hoogste einddiploma.

Gegevens beschikbaar van 1998 tot en met 2015

Status van de cijfers: De uitkomsten van 1998 tot en met 2014 zijn definitief, de uitkomsten van 2015 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 21 december 2016: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2017. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80197ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80197ned

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80197ned

Uitgaven voor bepaald einddiploma, gemiddelde route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.