Dataset

Publieke stroompunten

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Eindhoven (Gemeente)
Updated 02/26/2024 - 00:00
License Onbekende licentie
Thema
  • Space and infrastructure
  • Culture and recreation
Publicity level Restricted
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Publieke stroompunten in de vorm van markt en evenementen kasten.

Deze dataverzameling bevat de locatie van de punten, het type kast (aanbieder), en hoe groot de aansluiting is.

Op dit moment is het type abonnement helaas nog geen onderdeel van de data. Dit kun je los bekijken onder het tabblad "Abonnement" op deze pagina, of in het volgende Google Maps product: Markt & evenementenkasten - Google My Maps

Meer informatie over het gebruik van publieke stroompunten? Zie deze pagina:

Landing page: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/publieke-stroompunten/

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

json

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

csv

CSV Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

geojson

JSON Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

shp

SHAPE Onbekende licentie

Er is geen beschrijving van deze distributie beschikbaar.

Data schemes

Publieke stroompunten - Schema

JSON Onbekende licentie
name code type description
name TYPE code type type text description Omschrijving kast in de vorm van leverancier en type.
name Nabij Adres code nabijadres type text description Meest nabije gelegen adres, automatisch berekend met behulp van de PDOK geocoder.
name Buurt code buurtnaam type text description Begrenzing: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/buurten/information/
name Wijk code wijknaam type text description Zie begrenzing: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/wijken/information/
name geo_point_2d code geo_point_2d type geo_point_2d description Punt geometrie berekend tbv visualisatie op het portaal in WGS84.
name OBJECTID code objectid type int description
name IDENTIFICATIEKAST code identificatiekast type text description
name AANSLUITWAARDEHOOFD code aansluitwaardehoofd type text description
name OPMERKING code opmerking type text description Bijvoorbeeld de leverancier, toegankelijkheid (app of pasje), en aansluiting.
name STADSDEELNAAM code stadsdeelnaam type text description Grenzen: https://data.eindhoven.nl/explore/dataset/stadsdeelgrens/information/