Dataset

Ontslagen werknemers door faillissement; geslacht, leeftijd, bedrijfstak

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/21/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het aantal werknemers dat als gevolg van een faillissement is ontslagen. De gegevens kunnen worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdsklasse en Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). De gegevens hebben betrekking op werknemers die behoorden tot de leeftijdscategorie 15 tot 75 jaar op het moment van ontslag en van wie het dienstverband werd beëindigd als gevolg van een faillissement.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 22 december 2023: Cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Onregelmatig.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84826NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84826NED

ontslagen werknemers geslacht, leeftijd, bedrijfstakken/branches, perioden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84826NED

ontslagen werknemers geslacht, leeftijd, bedrijfstakken/branches, perioden