Dataset

Beroeps- en niet-beroepsbevolking; gem. inkomen en arbeidspositie 2005-2014

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over het gemiddeld inkomen (persoonlijk primair inkomen, persoonlijk overdrachtsinkomen, persoonlijk inkomen, gestandaardiseerd inkomen) van de bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking). Deze gegevens worden verbijzonderd naar arbeidspositie en uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, Migratieachtergrond en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar van: 2005-2014

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 27 februari 2018: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 8 december 2017: In de vorige versie van deze tabel ontbraken de gegevens over alleenstaanden in 2014. De oorzaak hiervan is een verandering in de onderliggende codering die vanaf 2014 is toegepast. Voor de alleenstaanden was deze nieuwe code niet gebruikt waardoor deze gegevens niet werden getoond. Dit is nu aangepast waardoor ook de gegevens over alleenstaanden beschikbaar zijn in de tabel.

Wijzigingen per 7 april 2017: De voorlopige cijfers over 2014 zijn vervangen door definitieve cijfers 2014. Daarnaast zijn de onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties aangepast. Deze sluiten aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Deze tabel is stopgezet. Op 8 februari 2017 zijn de gegevens over inkomen gereviseerd. De gereviseerde gegevens komen beschikbaar vanaf 2011, hiervoor worden nieuwe tabellen gestart. Voor meer informatie over de revisie, zie de link naar de persmededeling in paragraaf 3.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83152NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83152NED

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83152NED

Persoonlijk (primair), overdrachts en gestandaardiseerd inkomen Arbeidsdeelname en persoonskenmerken