Dataset

Caribisch Nederland; bevolking, geboorteland, nationaliteit

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/10/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Dutch citizenship
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de bevolking op de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba naar geboorteland en nationaliteit op 1 januari.

De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken vanaf 10 oktober 2010 als bijzondere gemeente deel uit van Nederland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011.

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 10 juni 2024: De cijfers van 1 januari 2024 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het 2e kwartaal van 2025 worden de cijfers van 1 januari 2025 toegevoegd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84757NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84757NED

bevolking naar geboorteland en nationaliteit bevolking naar geboorteland, nationaliteit, Caribisch Nederland

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84757NED

bevolking naar geboorteland en nationaliteit bevolking naar geboorteland, nationaliteit, Caribisch Nederland