Dataset

Uitstromers mbo; arbeidskenmerken na verlaten onderwijs 2007/'08-2020/'21

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/15/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Vocational education
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

In deze tabel wordt inzicht gegeven in de arbeidskenmerken van personen die het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) verlaten. De cijfers geven de arbeidskenmerken weer op verschillende peilmomenten, tot tien jaar nadat personen het onderwijs hebben verlaten. De gegevens kunnen uitgesplitst worden naar periode, geslacht, leeftijd, migratieachtergrond, soort diploma en studierichting.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2007/'08.

Status van de cijfers: alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=83829NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/83829NED

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/83829NED

Arbeidskenmerken uitstromers mbo (met en zonder diploma) Studierichting, peilmoment