Dataset

Leerlingen so en vso per bekostigingscategorie en uitstroomprofiel

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 29/08/2020
License CC-0 (1.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Download (1)
  • Relations
  • Metadata

Description

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per schoolvestiging en per geslacht. De gegevens zijn uitgesplitst naar cluster (1 of 2) en bekostigingscategorie (voor cluster 3-4 leerlingen). Cluster 3-4 leerlingen in jeugdinrichtingen worden apart onderscheiden. Voor de vso-leerlingen staat er informatie in over de uitstroomprofielen. Per schoolvestiging staan kenmerken van de vestiging weergegeven zoals postcode, plaats, gemeente, provincie, bevoegd gezag en denominatie.

Landing page: https://www.duo.nl/open_onderwijsdata/

Contactinformatie
Name: duo/inp
Email: informatieproducten@duo.nl

Download

Leerlingen so en vso per bekostigingscategorie en uitstroomprofiel

Download CSV CC-0 (1.0)

Het totaal aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso) per betalend samenwerkingsverband