De impact van OmgevingsAlert

Hoe een persoonlijke frustratie leidde tot een succesvolle app

OmgevingsAlert is een app die gebruikers informeert over vergunningaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen of bijvoorbeeld evenementenvergunningen in de buurt. In dit interview vertelt Christiaan Rasch, initiatiefnemer en mede-eigenaar van OmgevingsAlert, waarom ze deze App ontwikkelden en wat de impact ervan is.

Aan welke toepassing heb je gewerkt?

Voor gemeenten maken we de OmgevingsAlert app, een native app die gebruikers informeert over vergunningaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen of bijvoorbeeld evenementenvergunningen in de buurt. De gebruiker krijgt pro-actief een pushbericht op het moment dat er meldingen bijkomen die vallen binnen de ingestelde interesses. Voor vastgoedpartijen doen we met de webtoepassing OmgevingsAlert Pro min of meer hetzelfde, maar dan op grotere schaal, voor het bewaken van grotere vastgoedportefeuilles.

 

Voor wie heb je dat gedaan en waarom?

De app is ooit ontstaan vanuit een persoonlijke frustratie, waarbij er een hangjongerenplek onder mijn slaapkamerraam werd gepland en ik daar niets van wist. Dit maakte heel mooi duidelijk hoe lastig het soms is om goed geïnformeerd te blijven over zaken die meestal low-interest lijken, tot het je op één of andere manier raakt. Vanzelfsprekend hebben we de eigen frustratie toen omgezet in een handige dienst die veel gebruikers helpt geïnformeerd te blijven zónder de ouderwetse huis-aan-huis-krantjes of complexe, lastig doorzoekbare overheidssites.

 

Welk probleem los je daarmee op?

Het is voor gebruikers veel makkelijker geworden om goed geïnformeerd te worden over wijzigingen in je buurt. De toegevoegde waarde is voor grootgebruikers helemaal enorm. Probeer als winkelbedrijf maar eens vanuit het hoofdkantoor goed op de hoogte te blijven van alles wat er bijvoorbeeld rond jouw 500 supermarkten gebeurt. Over wat de aantrekkelijkheid, bereikbaarheid of concurrentiepositie van je winkel kan beïnvloeden. Juist dan is het belangrijk dat je met slimme filterinstellingen de kans op vervelende verrassingen en bijvoorbeeld planschade minimaliseert, zónder dat je dagelijks grote aantallen niet-relevante meldingen moet doorspitten.

 

Wat betekent deze toepassing voor de gebruiker?

Voor de app-gebruiker is gemak de belangrijkste toegevoegde waarde; weten dat je geïnformeerd wordt áls er iets speelt, zonder daar veel mee bezig te hoeven zijn. Voor eigenaren van grote vastgoedportefeuilles is de tool feitelijk de enige echt efficiënte manier om goed geïnformeerd te blijven.

 

Wat is er veranderd voor je gebruikers sinds ze deze toepassing hebben?

Ik denk dat gemeenten die tools als OmgevingsAlert inzetten daarmee bewust verder kijken dan het minimaal noodzakelijke kader van verplichte publicatiemethoden. Deze beweging past goed bij de veranderrichting die de Omgevingswet formaliseert: vroegtijdig en breed informeren van alle stakeholders en met hen de dialoog aangaan. Alleen een goed geïnformeerde burger kan meedoen met participatie.

 

Welke data gebruik je hiervoor?

“Officiële bekendmakingen, zoals gemeentebladen, geïndexeerde gemeentelijke websites en bijvoorbeeld de staatscourant. Maar ook ruimtelijke plannen en bijvoorbeeld de BAG.

 

Elk project kent ook uitdagingen. Waar liep jij tegenaan?

Datakwaliteit en consistentie zijn hierbij grote uitdagingen. Hoewel er allerlei richtlijnen zijn, zijn er nog steeds heel veel verschillen in hoe overheden hun data bij landelijke bronnen aanleveren. Zowel technische verschillen, als bijvoorbeeld hoe tekstvelden of categorieën worden ingevuld. Wat bij de ene gemeente zó wordt ingevuld, heet bij een andere gemeente weer anders of wordt in het geheel niet digitaal gepubliceerd. Hier zou wel meer regie op gevoerd mogen worden.

 

Als je terugkijkt: wat is dan anders gelopen dan je dacht?

“Ik had jaren geleden al verwacht dat het vrijblijvende van de wijze van publicatie van officiële bekendmakingen al verdwenen zou zijn.

 

What's next? Wat staat er op de planning op het gebied van data?

Wij kijken met grote interesse naar de nieuwe omgevingswet en wat voor nieuwe kansen dat kan opleveren om burgers en andere stakeholders vroegtijdig te betrekken bij veranderingen in hun omgeving, en dan het liefst ruim vóórdat een idee een officiële bekendmaking wordt.

 

Meer informatie

Wil je meer weten over deze toepassing? OmgevingsAlert is een driemansbedrijf dat slimme toepassingen levert waarmee ze officiële bekendmakingen voor grote groepen gebruikers toegankelijk en relevant maken.Wil je contact opnemen met Christiaan Rasch, initiatiefnemer en mede-eigenaar van OmgevingsAlert, of meer weten over de OmgevingsAlert-app en OmgevingsAlert Pro? Ga naar https://www.omgevingsalert.nl/

 

 

Meepraten over de impact van data?

Word gratis lid van onze data communities, binnen 1 minuut heb je een account aangemaakt en praat je mee op: www.datacommunities.nl