Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1784
Aanvraag datum: 
donderdag, 29 november 2018
Doelgroep aanvrager: 
Student of wetenschapper
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
Data over verkeersongevallen wordt per jaar ter beschikking gesteld. Het verkeersongevallenbestand is gekoppeld aan het Nationale Wegenbestand en de meldingen van de politie. Deze dataset is te vinden via de volgende link: https://data.overheid.nl/data/dataset/ngr-verkeersongevallen---bestand-geregistreerde-ongevallen-nederland Klik hierbij op 'download' bestand en je komt bij de gevraagde data uit.
Data-eigenaar: 

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Ik zoek de cijfers of statistieken van het aantal verkeersongevallen per gemeente. Hierbij bedoel ik de dodelijke ongevallen, maar ook waar gewonden vielen of gewoon aanrijdingen indien mogelijk.
Gewenste start- en einddatum van de data: 
vrijdag, 01 januari 2010 to woensdag, 31 december 2014

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Rijkswaterstaat of Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Zoekpogingen: 
Gezocht op de site van het CBS, maar geen duidelijke cijfers. Integraal Veiligheidsbeleid van verschillende gemeentes.

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Voor de opleiding Integrale Veiligheidskunde moet ik een beleidsnotitie schrijven voor de gemeente xxx. Ik heb het thema verkeersongevallen gekozen. Graag zou ik de cijfers willen vergelijken van verschillende gemeenten voor een duidelijke conclusie.