Status (ingevuld door data.overheid.nl)

Nummer Dataverzoek: 
2018-1789
Aanvraag datum: 
zondag, 02 december 2018
Doelgroep aanvrager: 
Ondernemer
Status: 
Afgehandeld
Afgehandeld resultaat: 
Toelichting status: 
Het betreft hier de volgende dataset: https://data.overheid.nl/data/dataset/exportvergunning--imh-esg- De dataset heeft de status 'in onderzoek'. Dit betekent dat de data-eigenaar onderzoekt of de gevraagde data beschikbaar kan komen als open data. Zodra er een wijziging plaats vindt, zal dit uiteraard zichtbaar worden in de dataset.

Welke data is gevraagd

Thema dataverzoek: 
Gevraagde data: 
Exportvergunning (IMH-ESG)
Gewenste start- en einddatum van de data: 
donderdag, 02 december 2010 to zondag, 02 december 2018

Mogelijke bron van de data

Overheidsorganisatie: 
Ministeries | Ministerie van Buitenlandse Zaken

Waar wordt de data voor gebruikt

Doelstelling dataverzoek: 
Looking for shipper level statistics

Overzicht