Dataset

6 datasets

 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 09-10-2021
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 04-10-2021
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • De signaleringskaart riolering signaleert op buurtniveau (gebiedsgrenzen volgens CBS) hoeveel procent van de riolering ouder is dan 50 jaar. De levensduur van riolering loopt sterk uiteen en kan oplop...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-10-2021
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in N...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 01-10-2021
  Thema:
  • Gezondheidsrisico's
 • Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), ook wel afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) genoemd, zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven dat via het riool wordt aangevoerd. In een riool...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's (Waterschap)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Water
 • De signaleringskaart riolering (traces) signaleert de locatie en de leeftijd van riolering. Op basis van het aanlegjaar zijn de rioleringen verdeeld in 4 leeftijdsklassen. Er is gebruik gemaakt van op...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-09-2021
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening