Dataset

Covid-19 Nationale SARS-CoV-2 Afvalwatersurveillance Landelijke Dagcijfers

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
Bijgewerkt 04-05-2023
Licentie Publiek domein
Thema
  • Gezondheidsrisico's
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Dit bestand bevat, per dag, het nationaal gemiddeld aantal SARS-CoV-2 virusdeeltjes per 100.000 inwoners, zoals berekend uit metingen van het aantal virusdeeltjes per rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI).

Het bestand is als volgt opgebouwd: Voor elke datum sinds 2020-09-07 is het gemiddeld landelijk aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners berekend. Dit aantal is een gewogen gemiddelde van alle RWZI’s waarvan recente metingen beschikbaar zijn.

Voor iedere datum worden daartoe de meest recente meting van alle RWZI’s gewogen naar het aantal inwoners dat gebruik maakt van de betreffende RWZI, mits de meest recente meting niet ouder is dan acht dagen. Deze waarden worden gesommeerd over alle RWZI’s, en gedeeld door het aantal geobserveerde inwoners (dat wil zeggen, het aantal inwoners aangesloten op de RWZI’s die een meting hebben die minder dan acht dagen oud is). Zo ontstaat een gewogen gemiddelde uitgedrukt per inwoner. Dit vermenigvuldigen met 100.000 geeft het gemiddeld aantal virusdeeltjes, per datum, per 100.000 inwoner equivalenten. Als van geen van de RWZI’s metingen beschikbaar zijn die recenter zijn dan 8 dagen, is de record “NA”.

Het bestand bevat alle dagen van 2020-09-07 tot en met de meest recente datum waarvoor een waarde kan worden berekend.

De informatie over inwonersaantallen per RWZI kunt u vinden in een omzet-tabel, die wordt aangeleverd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De versie voor 2020-2021: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2021/06/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2021 De versie voor 2022: https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/42/inwoners-per-rioolwaterzuiveringsinstallatie-1-1-2022

Alle metingen van afzonderlijke RWZI’s waarop het landelijk cijfer gebaseerd is, zijn terug te vinden in de open data set op RWZI record niveau (https://data.rivm.nl/meta/srv/dut/catalog.search#/metadata/a2960b68-9d3f-4dc3-9485-600570cd52b9).

Beschrijving van de variabelen

Version: Versienummer van de dataset. Wanneer de inhoud van de dataset structureel word gewijzigd (dus niet de dagelijkse update of een correctie op record niveau), zal het versienummer aangepast worden (+1) en ook de corresponderende metadata in RIVMdata (data.rivm.nl).

Date_of_report: Datum waarop het bestand aangemaakt is (formaat: jjjj-mm-dd).

Date_measurement: Datum waarop de berekening van het gemiddelde aantal virusdeeltjes per 100.000 inwoners betrekking heeft (formaat: jjjj-mm-dd).

RNA_flow_per_100000: Het berekende aantal SARS-CoV-2 RNA deeltjes gemeten in het rioolwater, gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de metingen bij RWZI's, weergegeven per 100.000 inwoners.

Doordat niet alle metingen op hetzelfde moment beschikbaar zijn, zijn de meest recent gerapporteerde waardes onderhevig aan verandering. Hierdoor ontstaan mogelijk verschillen per publicatiedatum van de data. Ook is het mogelijk dat eerdere datums gecorrigeerd worden als gevolg van nieuwe laboratoriumresultaten of correcties in bronbestanden van de Waterschappen. Dit bestand is altijd gebaseerd op de meest actuele gegevens.

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

CSV download

CSV Publiek domein

Rioolwatermetingen SARS-CoV-2, landelijk dagcijfer

Voorbeeld