Dataset

1 dataset

  • Dit bestand bevat, naast een kolom met het versienummer en een kolom met de datum van aanmaken van het bestand, de volgende karakteristieken per bemonsterde rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in N...

    Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
    Bijgewerkt: 01-10-2021
    Thema:
    • Gezondheidsrisico's

Filter je resultaten

Status (1)
Toegang (1)
Bestuurslaag (1)
Thema (1)
Licentie (1)
Taal van de metadata (1)
Bronformaat (1)
Bron catalogus (1)