Datasets

13 datasets

 • Deze kaart voorraadberging signaleert de potentie om zoetwater op te slaan in het eerste watervoerend pakket door middel van infiltratiesystemen. De beschikbaarheid van goed en voldoende zoet water is...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 02-10-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
  • Ruimtelijke ordening
 • Bij lage afvoer van de Rijn of door een hoge waterstand op zee (door storm) kan zout water vanuit de Nieuwe Waterweg het hoofdwatersysteem opkomen. Inlaatpunten kunnen daardoor verzilten. Deze lijnen ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Op deze punten kunnen de waterschappen zoet water in het regionale oppervlaktewatersysteem (ow) inlaten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Het water dat in deze gebieden wordt ingelaten komt uit het hoofdwatersysteem, in de legenda is te zien uit welk deel van het hoofdwatersysteem het water afkomstig is.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Lucht
  • Water
 • Deze kaart geeft een overzicht van kansrijke maatregelen, verspreid over Nederland, om de bergingscapaciteit van de ondergrond te benutten. De bergingscapaciteit voor water in de ondergrond biedt veel...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 28-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De beschikbaarheid van zoet grond- en oppervlaktewater is van belang voor landbouw, industrie, drinkwater en natuur. Verzilting van het grond- en oppervlaktewater vindt plaats in het kustgebied van Ne...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 27-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De kaart toont de ligging van de drinkwaterwinningen uit grondwater in Nederland en de herkomst van het opgepompte water in de vorm van stroombanen. De stroombanen zijn routes die waterdeeltjes aflegg...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-11-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De kaartenset ‘irrigatiewater’ bestaat uit een combinatie van de volgende drie kaartlagen: • 5a: Effect van beregeningsonttrekkingen op grondwaterkwel (indicator voor effect van gebruik van deze ecosy...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • De kaart toont de natuurwaarde van natte en vochtige ecosystemen in Nederland. De kaart is gebaseerd op waargenomen plantensoorten (per km2) uit de database van Stichting Floron (Florbase-2N), gecombi...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Dit bestand bevat gebieden met verbod op fysische bodemaantasting zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie provincie Groningen 2016-2020. Sommige drinkwaterwinningen zijn minder kwetsbaar voor verontre...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Landbouw
  • Water
  • Ruimtelijke ordening