Dataset

Zoeken

8 datasets

 • Aanwijzing en normering van de regionale waterkeringen. Actualisering kaarten bij de Verordening water 12 december 2014 PS-besluit 30/14B Op de kaart staan de regionale k...

  Data eigenaar: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 17-04-2021
  Thema: Bodem, Natuur en milieu, Water, Organisatie en beleid, Ruimtelijke ordening
 • Dataset

  Duinbeek

  natuurlijke waterloop in duingebied (met name Walcheren en Schouwen), die drangwater uit de duinen afvoert naar het lager gelegen gebied erachter.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Watergang Vaart

  waterloop, meestal gegraven, ten behoeve van de afwatering en/of scheepvaart.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • waterloop die zijn ontstaan dankt aan erosie door getijdestromen. Na indijking kunnen kreken in het afwateringssysteem zijn opgenomen.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Zomerschouw

  Hoofdwatergangen die worden geschouwd door het waterschap. Het betreft watergangen waarbij het onderhoud berust bij een andere partij dan het waterschap. Het waterschap controleert of de bewuste sloot...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water
 • Hydrografie waterschappen INSPIRE bevat Annex I objecten: Overkruising, d.w.z. aquaduct/brug/duiker/sifon (Crossing) Peilgebied (DrainageBasin) Dam/stuw (DamOrWeir) Schutsluis (Lock) Sluis overig...

  Data eigenaar: Het Waterschapshuis
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water
 • waterloop die zijn ontstaan dankt aan erosie door getijdestromen. Na indijking kunnen kreken in het afwateringssysteem zijn opgenomen.

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Dataset

  Hoofdwatergang

  Watergangen die voor de afvoer erg belangrijk zijn worden hoofdwatergangen genoemd. Over het algemeen zijn deze watergangen wat breder en dieper dan overige watergangen. Een aanduiding van de onderv...

  Data eigenaar: Waterschap Hunze en Aa's
  Bijgewerkt: 10-04-2021
  Thema: Water