type-icon

Dataset

Zoeken

22 datasets

 • Het bestand bevat de mate van zettingsgevoeligheid van de bodem van Gelderland. Zetting is het proces waar grond onder invloed van een belasting wordt samengedrukt. Hierbij worden water en lucht uit d...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Gelderland
 • De thermische energie uit oppervlaktewater van waterlopen en plassen (EOW) kan in combinatie met Warmte en Koude Opslagsystemen (WKO) worden ingezet voor het duurzaam verwarmen van gebouwen. Hiervoor ...

  Bijgewerkt: 23-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Tussen 1974 en 1978 is in dit kader de milieukartering van Drenthe gedaan ten behoeve van de ruimtelijke planning op nationaal niveau. De milieukartering bevat verschillende eigenschappen van het natu...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • Locatie van de putten van het meetnet in 2008.Het grondwaterkwaliteitsmeetnet is opgezet met het doel trends in de grondwaterkwaliteit in het landelijk gebied te monitoren in temporele en ruimtelijke ...

  Bijgewerkt: 17-01-2021
  Thema: Organisatie en beleid
  Data eigenaar: Drenthe
 • De NNN, voorheen EHS, is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Flevoland
 • De ontwateringsdieptekaart met de door het Nationaal Watermodel berekende Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand (GHG) verfijnd met de hoogtekaart op 0.25 m2 (AHN3). De kaarten presenteren dus de grondwat...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • De bodembergingskaart laat zien hoeveel millimeter water kan worden geborgen in de bodem (waterberging). Hierbij is uitgegaan van 1) de hoogte van het maaiveld (AHN3) 2) de Gemiddeld Hoogste Grondwate...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • In deze shapefile is de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen voor het grondwater, waterleven en bodemleven opgenomen. De milieubelasting wordt uitgedrukt in MilieuBelastingsPunten en de berekening...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe
 • De bodembergingskaart laat zien hoeveel millimeter water kan worden geborgen in de bodem (waterberging). Hierbij is uitgegaan van 1) de hoogte van het maaiveld (AHN3) 2) de Gemiddeld Hoogste Grondwate...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Bodem
  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
 • Oude tekst: Aangewezen milieubeschermingsgebieden uit het PMP (Provinciaal Milieubeleidsplan) en POP, kaart 12. (Het grondwaterbeschermingsgebied Drentsche Aa is opgenomen in een aparte kaartlaag, zie...

  Bijgewerkt: 09-01-2021
  Thema: Natuur en milieu
  Data eigenaar: Drenthe

Filter je resultaten