Datasets

15 datasets

 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige ecologische hoofdstructuur) en voor verzuring gevoeli...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 06-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de Natuurnetwerk Nederland (NNN, voormalige ecologische hoofdstructuur) en voor verzuring gevoeli...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-09-2023
  Thema:
  • Organisatie en beleid
 • Acidofiele indicatiewaarde. De Acidofiele indicatiewaarde is een maat voor de locale zuurbelasting en is gebaseerd op het voorkomen van zuurminnende epifytische korstmossen. Hoge waarden geven aan waa...

  Data eigenaar: Overijssel (Provincie)
  Bijgewerkt: 29-08-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
 • Dit bestand bevat de Verzuringsgevoelige gebieden (WAV). Met de Wet ammoniak en veehouderij (WAV) beperkt het Rijk de ammoniakuitstoot en daarmee de verzuring in de omgeving van natuurgebieden. De pro...

  Data eigenaar: Provincie Groningen (Provincie)
  Bijgewerkt: 28-06-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Buffer van 250 meter rondom de EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-04-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • EHS met indicatie "voor verzuring gevoelig gebied" volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV).

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 13-04-2023
  Thema:
  • Landbouw
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden zwaveldioxide (SO2) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Zwaveldioxide is een kleurloos gas. Het wordt voornamelijk ge...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Ruwe ongevalideerde uurwaarden stikstofmonoxide (NO) op grondniveau in de buitenlucht gemeten in het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML). Stikstofmonoxide is een kleurloos gas. Stikstofmonoxide hee...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Geeft de ligging van de monsterpunten van het korstmossenonderzoek dat in Drenthe sinds 1991 vier keer is uitgevoerd. Korstmossen zijn een belangrijke indicatie voor de belasting van de natuur in Dren...

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • Kwetsbaarheid van de vegetatie voor verzuring op basis van de vegetatiekaart, milieukartering Drenthe 1974-1978, deel IV.

  Data eigenaar: Drenthe (Provincie)
  Bijgewerkt: 05-10-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu