Datasets

40 datasets

 • Lussen bij telpunten in het beheer van de provincie Utrecht. De dataset is een selectie uit de WIBON data van lussen die in de buurt zitten van een telpunt en aangrenzende kabels, die niet zijn aanges...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
  • Transport
 • Selectie van de wegverlichting uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Beheergrens regiotram (SUNIJ) uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie, 2012 Beheergrens Uithoflijn afkomstig van Gemeente Utrecht, 2021

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Deze kaart vormt het uitgangspunt voor tactische en operationele maatregelen op het gebied van regionaal verkeersmanagement. De doorgaande snelwegen hebben een drieledige functie: het afwikkelen van d...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Selectie van de bronhoudersgrens uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Selectie van de verkeerslichten uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Alle kantoorlocaties in de provincie Utrecht inclusief het aantal werkzame personen. Werklocaties - kantoren 2010 gecombineerd met Provinciaal Arbeidsplaatsen Register 2011. Er vindt geen actualisatie...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Dijkringlijnen begrenzen dijkringen. De lijnen vormen de begrenzingen van de dijkringen en vallen daarom vaak samen met de waterkeringen of natuurlijke waterscheidingen. Er vindt geen actualisatie van...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport
 • Indicatieve ligging van de te realiseren snelfietsroutes (zonder prioriteit) zoals vastgelegd in het Realisatieplan fiets. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt va...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Ruimtelijke ordening
 • Wegen die een compartimenterende functie hebben bij een overstroming. Er vindt geen actualisatie van de data plaats. Voor de gemeente Vijfheerenlanden, die sinds 1 januari 2019 deel uitmaakt van de p...

  Data eigenaar: Provincie Utrecht (Provincie)
  Bijgewerkt: 08-10-2022
  Thema:
  • Transport