Datasets

24 datasets

 • De gebieden uit het A & W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland'. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische ...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Deze dataset bevat momentopnames van geautomatiseerd gegenereerde vegetatiestructuur-classificaties van de Natura 2000 gebieden, op basis van SuperView Netherlands Space Office (NSO) satellietbeelden....

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
 • De gebieden uit het A & W rapport nr. 143 'Terreinen met bijzondere planten en vegetaties in Zuid-Holland. De terreinen zijn geselecteerd op basis van bijzondere vegetatiekundige en floristische w...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • De fysisch-geografische regio's in Zuid-Holland en omgeving. De fysisch-geografische regio-indeling (onder andere laagveen, zeeklei, rivieren, duinen, afgesloten zeearmen, getijdengebied, Noordzee) wo...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Bodem
 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waa...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Overzicht van vegetatiecategorieën en landschapstypen volgens de toestand tijdens de eerste ronde vegetatieonderzoek (1976 - 1983). Voor de graslandgebieden zijn drie klassen onderscheiden: weinig waa...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Gebiedsindeling zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten, aangepast aan situatie 2002.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Lijnelementen zoals gebruikt in de Atlas signaleringskaarten.

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 03-08-2023
  Thema:
  • Natuur- en landschapsbeheer
  • Natuur en milieu
 • Orthofotomozaiek van het projectgebied Maas en Rijntakken vervaardigd uit stereoluchtfoto-opnamen genomen tussen 22-06-2017 en 16 oktober 2017 ter ondersteuning van het ecotopen monitoringsprogramma i...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 16-12-2022
  Thema:
  • Bodem
 • Deze kaart geeft een beeld waar het groen is in Nederland. Alle bomen, struiken en lage vegetatie worden weergegeven in een rasterkaart met een resolutie van 10x10 meter. Hierbij wordt het groen uitge...

  Data eigenaar: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijk)
  Bijgewerkt: 08-12-2022
  Thema:
  • Natuur en milieu