Datasets

110 datasets

 • Verlichtingen: Het verlichten van de openbare weg. De verlichting is bedoeld om een positief effect te bereiken voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en om het comfort van de weggebruiker...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Verlichtingen: Het verlichten van de openbare weg. De verlichting is bedoeld om een positief effect te bereiken voor de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en om het comfort van de weggebruiker...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Lichtmasten: Kunstwerk over de weg: Een kunstwerk over de weg is een ongelijkvloerse kruising over de hoofdrijbaan ten behoeve van verkeer, water, wild en spoorwegen. Een onderscheid wordt gemaakt in:...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Brongegevens - Eigendom langs rijks-, provinciale en spoorwegen. Gegevens worden gebruikt voor de Zonnewijzeratlas, voor het inschatting van het aantal panelen dat geplaatst kan worden op daken en eve...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland (Provincie)
  Bijgewerkt: 23-08-2023
  Thema:
  • Economie
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • De Actuele Wegenlijst wordt door de Centrale Informatievoorziening (CIV) samengesteld. In deze publicatie zijn alle, aan CIV bekende, mutaties in het (genummerde) rijkswegennet verwerkt. De rijkswegen...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 03-10-2023
  Thema:
  • Transport
 • Dataset

  Ongeval op land

  De risicokaart toont grote ongevallen in het wegverkeer en ontsporingen of botsingen van reizigerstreinen, metro's, trams. De risicokaart toont autosnelwegen, overige rijks(auto)wegen, provinciale we...

  Data eigenaar: BIJ12 (Overig)
  Bijgewerkt: 20-09-2023
  Thema:
  • Natuur en milieu
  • Ruimtelijke ordening
 • Bebouwde kommen: De grenzen van de bebouwde kom van een gemeente worden vastgesteld bij besluit van B & W van de gemeente. De bebouwde kom is het deel van een dorp of stad waar de huizen en erven ...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Kruispunten: Men onderscheidt: Kruising: Ontmoeting van wegen, waar het verkeer niet van weg mag wisselen Kruispunt: Ontmoeting van wegen, waar het verkeer van weg mag wisselen.

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Verhardingen: Verharde toplaag van het weglichaam. Hier wordt de materiaalsoort geregistreerd van de toplaag van beide hoofdrijbanen.

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport
 • Kantstroken: Onder kantstroken buiten de hoofdrijbaan wordt verstaan: alle banen en stroken, parallel lopend aan de hoofdrijbaan, fysiek niet gescheiden en bedoeld voor de verkeersafwikkeling van en n...

  Data eigenaar: Rijkswaterstaat (Rijk)
  Bijgewerkt: 14-09-2023
  Thema:
  • Transport

Filter je resultaten