Datasets

2 datasets

 • Trends in kosten en prestaties van de publieke dienstverlening op gebied van veiligheid en justitie (politie, rechterlijke macht en gevangeniswezen), onderwijs (po, vo, mbo, hbo en wo), en zorg (zieke...

  Data eigenaar: Stichting IPSE Studies (Overig)
  Bijgewerkt: 30-05-2022
  Thema:
  • Organisatie en beleid
  • Rijksoverheid
  • Economie
  • Financieel toezicht
  • Onderwijs en wetenschap
  • Basisonderwijs
  • Hoger onderwijs
  • Middelbaar beroepsonderwijs
  • Onderzoek en wetenschap
  • Voortgezet onderwijs
  • Openbare orde en veiligheid
  • Politie, brandweer en hulpdiensten
  • Recht
  • Bestuursrecht
  • Burgerlijk recht
  • Rechtspraak
  • Strafrecht
  • Zorg en gezondheid
  • Ziekten en behandelingen
 • De Rechtspraak heeft voor openbaarmaking van uitspraken (content) en ECLI-gegevens (metadata) een RESTful webservice ingericht. Deze webservice kan worden bevraagd om documenten en/of metadata gelever...

  Data eigenaar: Raad voor de Rechtspraak (Rijk)
  Bijgewerkt: 12-05-2022
  Thema:
  • Recht